Dobrodošli u Internet bankarstvo OTP banke

VAŽNA OBAVIJEST

Ukoliko prijava u Internet bankarstvo nije trenutna, već se na zaslonu pojavljuje poruka kao npr. "molimo pričekajte" ili ukoliko se od korisnika traži izračun MAC-a (Appli II) te unos istog van okruženja Internet bankarstva odmah obustavite rad na računalu. Više...

Sve poruke i pozivi koje Banka uputi Korisniku, a koji se odnose na ispravnu i sigurnu uporabu usluga internetskog i mobilnog plaćanja, kao i na zlouporabu platnih instrumenata dostupnih za takvu vrstu plaćanja, biti će informirani samo i isključivo definiranim sigurnosnim kanalima: putem službenih web stranica Banke (https://www.otpbanka.hr/), putem Internet bankarstva u početnom zaslonu ili kroz pretinac poruka, kao i putem telefonskog poziva Kontakt centra OTP banke (0800 21 00 21).


Uputa za prijavu u Internet bankarstvo:

 1. Uključite token pritiskom na tipku za paljenje
 2. Unesite osobni PIN
 3. Pritisnite tipku 1
 4. U polje "Serijski broj tokena" upišite serijski broj tokena koji se nalazi na poleđini tokena (broj od 8 ili 10 znamenki bez unosa crtica)
 5. U polje "Jednokratna zaporka" upišite jednokratnu zaporku duljine 6 znamenki s ekrana tokena
 6. Kliknite na tipku "Prijava"

Uputa za prijavu u Internet bankarstvo pomoću SBcard-a:

 1. Uključite token pritiskom na tipku za paljenje
 2. Unesite osobni PIN
 3. Pritisnite tipku OK
 4. Zaslon će prikazati poruku MODE (način rada); Pritisnite tipku 6
 5. Na zaslonu će se prikazati jednokratna šifra koju upisujete u polje "Jednokratna zaporka"
 6. U polje "Serijski broj tokena" upišite serijski broj tokena koji se nalazi na poleđini SBcard uređaja (broj od 10 znamenki)
 7. Kliknite na tipku "Prijava"

Upute za korištenje

Mobilno bankarstvo

OTP banka d.d. svoju ponudu proizvoda i usluga dopunila je aplikacijom mobilnog bankarstva pod nazivom OTP m-banking koja je namijenjena korisnicima pametnih telefona baziranih na Android operativnom sustavu. Aplikacija omogućuje razne preglede po prometnim i štednim računima, različite financijske transakcije, te ostale funkcionalnosti koje možete vidjeti ovdje.

VAŽNA OBAVIJEST

Ukoliko prijava u eLEMENT@ Internet bankarstvo nije trenutna, već se na zaslonu pojavljuje poruka kao npr. "molimo pričekajte" ili ukoliko se od korisnika traži izračun MAC-a (Appli II) te unos istog van okruženja eLEMENT@ Internet bankarstva odmah obustavite rad na računalu. Više...

Sve poruke i pozivi koje Banka uputi Korisniku, a koji se odnose na ispravnu i sigurnu uporabu usluga internetskog i mobilnog plaćanja, kao i na zlouporabu platnih instrumenata dostupnih za takvu vrstu plaćanja, biti će informirani samo i isključivo definiranim sigurnosnim kanalima: putem službenih web stranica Banke (https://www.otpbanka.hr/), putem Internet bankarstva u početnom zaslonu ili kroz pretinac poruka, kao i putem telefonskog poziva Kontakt centra OTP banke (072 201 555).


Online usluge