English

eLEMENT@ - Autorizacija korisnika

Serijski broj tokena:  
Jednokratna zaporka (APPLI 1):  
 

Uputa za prijavu u eLEMENT@ Internet bankarstvo:

1. Uključite token pritiskom na tipku  
2. Unesite osobni PIN
3. Pritisnite tipku 1
4. U polje “Serijski broj tokena” upišite serijski broj tokena koji se nalazi na poleđini tokena (broj od 8 ili 10 znamenki bez unosa crtica)
5. U polje “Jednokratna zaporka (APPLI 1)” upišite jednokratnu zaporku duljine 6 znamenki sa ekrana tokena
6. Kliknite na tipku “Prijava”